Η λειτουργία των καλλιτεχνικών μορφών και η σχέση τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες:

­

~ Έκφραση ιδεών και επίλυση προβλημάτων: η Τέχνη ως δομημένη γλώσσα.­­­

­~ Επιλογή μεταξύ των καλλιτεχνικών μορφών για την επίτευξη επικοινωνιακών σκοπώνπότε και γιατί στρεφόμαστε στη γλυπτική;­

~ Συνδυασμοί των καλλιτεχνικών μορφών: εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών και κατασκευή "σκηνικού" για τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

~ Η ειδική λειτουργία των καλλιτεχνικών μορφών μέσα στα γενικά πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώσεων.

­

Ανεξαρτησία ή υπαγωγή του καλλιτεχνικού σχεδιασμού σε συγκεκριμένες απαιτήσεις;