Τίτλος
ΗμερομηνίαΣυμμετοχή
Δήλωση Ομάδας Εργαστηρίου

Επιλογή ομάδας εργαστηρίου για το μάθημα ΣΑΤ την 10/12/2021 και 17/12/2021. Λόγω περιορισμού του αριθμού των φοιτητών στον εργαστηριακό χώρο παρακαλούνται οι φοιτητές να δώσουν και μια εναλλακτική επιλογή.

Έναρξη:   06/12/2021 20:35
Λήξη:   08/12/2021 21:00
Οι συμμετοχές είναι ανοικτές