Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι ΄Ελληνες δεν ήταν αντιμέτωποι με τους Πέρσες:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ήταν αντίθετος με την πολιτική της πανελλήνιας ιδέας:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Όταν ιδρύθηκε η Α ́ Αθηναϊκή Συμμαχία:

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Εκπρόσωπος της δημοκρατικής παράταξης στην αρχαία Αθήνα ήταν:

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Δεν ήταν λειτουργία στη δημοκρατική Αθήνα ο θεσμός:

Ερώτηση 6 (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός) 

Οι Αιγύπτιοι γνώρισαν το πολεμικό άρμα από τον λαό των Υξώς

Ερώτηση 7 (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός) 

Κατά τον πρώτο αποικισμό ελληνικά φύλα μετακινήθηκαν προς τη Δύση

Ερώτηση 8 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Πόσο μήκος έχει η πλευρά του τριγώνου;