Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στην Πλατφόρμα Open eClass (TELEGU497)

Δοκιμαστική άσκηση (Μία ερώτηση ανά σελίδα χωρίς επιστροφή σε προηγούμενες ερωτήσεις)

  • Προσοχή: οι ερωτήσεις εμφανίζονται μία ανά σελίδα και δεν έχετε δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενες σελίδες.

Στο πλαίσιο της εξοικείωσης με το εργαλείο των "Ασκήσεων" καλείστε να εκτελέσετε την παρακάτω δοκιμαστική άσκηση. Στόχος είναι να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία ωστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα κατα τη διάρκεια της εξέτασης. 

Ερώτηση 1 / 5 (Σωστό / Λάθος — 2 βαθμοί) 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και απετέλεσε το πρώτο Πανεπιστήμιο στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος