Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ακτινογραφικές εικόνες

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιο χαρακτηριστικό εύρημα στα δόντια φαίνεται στην ακτινογραφία;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 2 βαθμοί) 

Σε ποιες βλάβες είναι εύρημα;