Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ακτινογραφικές εικόνες

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 3 βαθμοί) 

Ποια είναι η διαφορική σας διάγνωση για την μικτή βλάβη που απεικονίζεται στην ακτινογραφία;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 2 βαθμοί) 

Ποιες είναι οι δύο πιο πιθανές διαγνώσεις για την παραπάνω μικτή βλάβη;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Αν ο παραπάνω ασθενής (άνδρας, ηλικίας 55 ετών) σας ενημερώσει ότι πάσχει από διαβήτη και ότι πριν από 3 μήνες υπεβλήθη σε χειρουργική εξαγωγή εγκλείστου γομφίου, ποια θα είναι η οριστική σας διάγνωση

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Μπορεί η παρακάτω ακτινογραφία να είναι του ασθενούς αυτού;