Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ερωτήσεις αντιστοιχίας

Ερώτηση 1 (Αντιστοίχιση — 40 βαθμοί) 

Αντιστοιχείστε τις μικτές βλάβες της μιας στήλης με τα χαρακτηριστικά τους της άλλης στήλης

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. οστεογενές σάρκωμα
A. ακτινοβολία
2. ινώδης δυσπλασία
B. πάντα μονήρης βλάβη
3. οστεοακτινονέκρωση
C. γενικός προδιαθεσικός παράγοντας
4. οστεοποιό ίνωμα
D. "ακτίνες ηλίου"
5. νόσος Paget
E. γυναίκες μαύρης φυλής
6. χρόνια οστεομυελίτιδα
F. ηλικίες 5-20 ετών
7. εντοπισμένη οστεϊνική δυσπλασία
G. καρκίνος στήθους, προστάτη
8. μεταστατικό καρκίνωμα
H. εικόνα «βαμβακιού»