Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2 - Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η χρόνια οστεομυελίτιδα και το οστεογενές σάρκωμα έχουν παρόμοια ακτινογραφική εικόνα, του «τριμμένου γυαλιού».

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η εντοπισμένη οστεϊνική δυσπλασία εμφανίζεται σε μεγάλο ποσοστό σε γυναίκες.

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η ινώδης δυσπλασία προσβάλλει νεαρά άτομα <20 ετών.

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το οστεογενές σάρκωμα και το χονδροσάρκωμα έχουν παρόμοια κλινική εικόνα και ακτινογραφικά ευρήματα.

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι μεταστατικοί όγκοι των γνάθων πρέπει να διαφοροδιαγνωσθούν από την χρόνια οστεομυελίτιδα, επειδή έχουν παρόμοια ακτινογραφική εικόνα.

Ερώτηση 6 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η οστεοακτινονέκρωση, όταν αυξάνεται πολύ σε μέγεθος, μπορεί να προκαλέσει παραισθησία ή υπαισθησία.

Ερώτηση 7 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η ινώδης δυσπλασία και η νόσος του Paget μπορούν να προσβάλουν πολλά οστά.

Ερώτηση 8 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το χόνδρωμα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από το χονδροσάρκωμα επειδή το πρώτο είναι καλοήθης βλάβη ενώ το δεύτερο κακοήθης.

Ερώτηση 9 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Για να προκληθεί η οστεοακτινονονέκρωση πρέπει να προϋπάρχει γενικό νόσημα και να συμβεί τραυματισμός και λοίμωξη της περιοχής.

Ερώτηση 10 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το οστεοποιό ίνωμα και η εντοπισμένη οστεϊνική δυσπλασία εντοπίζονται συνήθως στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου.