Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Πολλαπλή επιλογή

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποια από τις παρακάτω καλοήθεις μικτές βλάβες έχει ασαφή ακτινογραφικά όρια;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποια μικτή βλάβη έχει ακτινογραφική εικόνα «ακτίνων ηλίου»;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποια από τις παρακάτω μικτές βλάβες έχει χαρακτηριστική ακτινογραφική εικόνα «βαμβακιού»;

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποια από τις παρακάτω μικτές βλάβες εντοπίζεται συνήθως στην άνω γνάθο;

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η νόσος Paget των οστών εμφανίζεται συνήθως σε ηλικία: