Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ακτινογραφικές εικόνες

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποια νομίζετε ότι είναι η πιο πιθανή διάγνωση για την μικτή αυτή βλάβη;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η ακτινογραφία αυτή ανήκει σε ασθενή - γυναίκα, ηλικίας 45 ετών -, η βλάβη είναι ασυμπτωματική και τα παρακείμενα δόντια είναι ζωντανά. Ποια είναι τώρα η διάγνωσή σας;