Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

'Ασκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ακτινογραφικές εικόνες

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποια νομίζετε ότι είναι η πιο πιθανή διάγνωση για την μικτή αυτή βλάβη;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 2 βαθμοί) 

Από ποιες άλλες μικτές βλάβες πρέπει κυρίως να γίνει η διαφορική διάγνωση;