Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ακτινογραφικές εικόνες

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 4 βαθμοί) 

Ποια είναι η διαφορική σας διάγνωση για την μικτή βλάβη που απεικονίζεται στην ακτινογραφία;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιά νομίζετε οτι είναι η πιο πιθανή διάγνωση ;