Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ερωτήσεις αντιστοιχίας

Ερώτηση 1 (Αντιστοίχιση — 40 βαθμοί) 

Αντιστοιχείστε τις μικτές βλάβες της μιας στήλης με τα χαρακτηριστικά τους της άλλης στήλης

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. σύνθετο οδόντωμα
A. στους τομείς κάτω γνάθου
2. σύμπλεκτο οδόντωμα
B. στον κυνόδοντα άνω γνάθου
3. οστεϊνοβλάστωμα
C. προσκόλληση στη ρίζα του δοντιού
4. οστεοποιό ίνωμα
D. αναρρόφηση κερατίνης
5. περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία
E. δύο διαφορετικές ακτινογραφικές εικόνες
6. αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος
F. άμορφοι σκληροί οδοντικοί ιστοί
7. ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη
G. πάντα μονήρης βλάβη
8. ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος
H. οι σκιάσεις μοιάζουν πολύ με μικρά δόντια