Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1 - Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία, η ινώδης δυσπλασία και το οστεοποιό ίνωμα είναι ινο-οστικές βλάβες.

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος εντοπίζεται συχνά στην περιοχή του κυνόδοντα της άνω γνάθου.

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Το οστεϊνοβλάστωμα και το οστεοποιό ίνωμα (που σχετίζεται με τα δόντια) είναι σπάνιες βλάβες, που εντοπίζονται στα οπίσθια δόντια της κάτω γνάθου, σε ηλικίες μικρότερες των 40 ετών.

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Στο σύμπλεκτο οδόντωμα, οι οδοντικοί ιστοί παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με δόντια, ενώ στο σύνθετο όχι.

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Η ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη όπως και ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος, εμφανίζονται πιο συχνά στην άνω γνάθο, ενώ ο όγκος του Pindborg στην κάτω γνάθο.

Ερώτηση 6 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Όλες οι περιακρορριζικές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια έχουν 3 εξελικτικά στάδια, από τα οποία το ενδιάμεσο στάδιο είναι αυτό της μικτής βλάβης.

Ερώτηση 7 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Η διαφορική διάγνωση του οστεοποιού ινώματος από τον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο είναι δύσκολη επειδή έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά.

Ερώτηση 8 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία εντοπίζεται κατά 90% στους τομείς της κάτω γνάθου.

Ερώτηση 9 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Σε όλες τις περιακρορριζικές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια, οι σκιάσεις που υπάρχουν μέσα στη διαυγαστική περιοχή είναι νησίδες ενασβεστιωμένου ιστού.

Ερώτηση 10 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Η κύστη του Gorlin και ο όγκος του Pindborg είναι μικτές βλάβες που σχετίζονται πάντα με τη μύλη έγκλειστου δοντιού.