Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Πολλαπλή επιλογή

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Όλες οι παρακάτω μικτές βλάβες εντοπίζονται πιο συχνά στην άνω γνάθο, εκτός από μία:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Ποια από τις παρακάτω βλάβες εμφανίζει 2 διαφορετικές ακτινογραφικές εικόνες (από τις οποίες η μία είναι διαύγαση και η άλλη μικτή βλάβη)

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Ποια από τις παρακάτω βλάβες δεν σχετίζεται με έγκλειστα δόντια;

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Ποια από τις παρακάτω βλάβες εντοπίζεται συνήθως σε πρόσθια περιοχή (τομείς-κυνόδοντες);

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0 βαθμοί) 

Το οδόντωμα και ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος εμφανίζονται σε ηλικία: