Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτ. 2021  (έχει λήξει
Έναρξη: 07-09-2021 15:00
Λήξη: 07-09-2021 15:30
Προσπάθειες: 2/2
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
Τελικές εξετάσεις  (έχει λήξει
Έναρξη: 22-06-2021 15:00
Λήξη: 22-06-2021 15:40
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
Ενδιάμεσες εξετάσεις ("πρόοδος")  (έχει λήξει
Έναρξη: 13-04-2021 15:00
Λήξη: 13-04-2021 16:00