Ραδιοχημεια (CHEM 818)

Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Εξέταση Ραδιοχημείας 2-9-2021  (έχει λήξει)

Εξέταση Ραδιοχημείας (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

Έναρξη: 2/9/21, 12:05 μ.μ.
Λήξη: 2/9/21, 2:05 μ.μ.