Πτυχιακή Εργασία (10ΕΚΑ06 και 10ΕΚΑ07)

Έγγραφα

ΤύποςAρχείο ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
Ανάπτυξη του δακτυλιοειδούς ρεύματος στο γεωδιάστημα – Εξελίξεις στην κατανόησή του μέσω μετρήσεων από πρόσφατες διαστημικές αποστολές και μέσω μοντελοποίησης
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Α. Δαγκλής
46.43 KB14/8/22
Ανασκόπηση της σχέσης μαγνητικών καταιγίδων και μαγνητοσφαιρικών υποκαταιγίδων
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Α. Δαγκλής
46.51 KB14/8/22
Ανίχνευση ατμόσφαιρας σε αστεροειδείς, νάνους πλανήτες, εξωπλανήτες. Δείκτες βιολογικής δραστηριότητας σε εξωπλανήτες και αστροβιολογία
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κοσμάς Γαζέας
452.76 KB29/6/24
Αστρική εξέλιξη και αστρικές συγχωνεύσεις των διπλών αστρικών συστημάτων σε επαφή
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κοσμάς Γαζέας
453.72 KB29/6/24
Βαθμονόμηση της σεισμικών σχέσεων κλίμακας (seismic scaling relations) σε παλλόμενους αστέρες - Αστεροσεισμολογία
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κοσμάς Γαζέας
455.62 KB29/6/24
Δημιουργία κοσμογονικών ισοτόπων και χρήση τους για εκτίμηση της ηλιακής δραστηριότητας στο παρελθόν
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Α. Δαγκλής
44.95 KB14/8/22
Διατήρηση πλανητικής ατμόσφαιρας
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Α. Δαγκλής
46.5 KB14/9/22
Διερεύνηση της σύνθεσης του πίδακα του blazar PKS 2155-304 μέσω μοντέλων ακτινοβολίας
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Πετροπούλου
2.74 KB28/7/21
Εκτίμηση ηλικίας και μεταλλικότητας σε αστρικά σμήνη του Γαλαξία
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κοσμάς Γαζέας
452.88 KB29/6/24
Επίδραση της ενεργειακής κατανομής ηλεκτρονίων στον βαθμό πόλωσης της ακτινοβολίας σύγχροτρον
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Πετροπούλου
2.73 KB28/7/21
Θέματα Εξέλιξης Γαλαξιών
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Καλλιόπη Δασύρα
49.88 KB14/8/21
Κριτική ανασκόπηση της επίδρασης της ηλιακής μεταβλητότητας στο κλίμα της Γης
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Α. Δαγκλής
47.84 KB6/11/22
Μελέτη Μεταποσειδώνιων Αντικειμένων (ΤΝΟ) και Σωμάτων της Ζώνης Kuiper (ΚΒΟ) με την τεχνική των επιπροσθήσεων
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κοσμάς Γαζέας
458.38 KB29/6/24
Μελέτη της αστάθειας Weibel.pdf
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Πετροπούλου
30.22 KB14/12/23
Μελέτη των σωμάτων μικρής μάζας στο Ηλιακό Σύστημα - (κομήτες, αστεροειδείς)
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κοσμάς Γαζέας
452.78 KB29/6/24
Ο θαυμαστός κόσμος των εξωπλανητών, μέσα από τα μάτια της διαστημικής αποστολής CHEOPS
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κοσμάς Γαζέας
455.24 KB29/6/24
Συγκριτική αξιολόγηση γεωμαγνητικών δεικτών με τη χρήση δεδομένων NASA/OMNI, Kyoto World Data Center και SuperMAG collaboration
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Α. Δαγκλής
46.06 KB26/7/22