ΤύποςAρχείο ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
call_laser_commands.m  
επίλυση των εξισώσεων ρυθμών των πληθυσμών των συμμετεχουσών στην εκπομπή συνεκτικής ΗΜ ακτινοβολίας σταθμών και της πυκνότητας ακτινοβολίας στην κοιλότητα
880 B8/4/24
callnoRWA.m  
Ταλαντώσεις δισταθμικού συστήματος ΧΩΡΙΣ την προσέγγιση περιστρεφομένου κύματος (noRWA)
1.44 KB8/4/24
laser.m  
επίλυση των εξισώσεων ρυθμών των πληθυσμών των συμμετεχουσών στην εκπομπή συνεκτικής ΗΜ ακτινοβολίας σταθμών και της πυκνότητας ακτινοβολίας στην κοιλότητα
706 B8/4/24
noRWA.m  
Ταλαντώσεις δισταθμικού συστήματος ΧΩΡΙΣ την προσέγγιση περιστρεφομένου κύματος (noRWA)
247 B8/4/24
Oscillations.m  
Ταλαντώσεις δισταθμικού συστήματος στην προσέγγιση περιστρεφομένου κύματος (rotating wave approximation, RWA)
1.4 KB8/4/24
setGlobalOmegaROmegaomega.m  115 B8/4/21
επίλυση των αδιαστάτων εξισώσεων ρυθμών laser σε python  
δείτε το αρχείο "Ιάσων Καζάζης Laser.ipynb οδηγίες.pdf"
47.46 KB14/6/24
Ιάσων Καζάζης Laser.ipynb οδηγίες  518.35 KB14/6/24