ΤύποςAρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία Κάτω
Introduction to Computational Linguistics - Course Overview  244.34 KB20/3/18
1 Computational Linguistics - Introduction and Historical Overview  2.62 MB20/3/18
2-3 Basic Text Processing: Regular expressions, Text normalization & Edit Distance  1.75 MB20/3/18
2-3 TASKS Regular Expressions, Text Normalization and Edit Distance 134.33 KB20/3/18
4 Language Modelling with N-Grams  
Computational Linguistics Lecture 4
891.58 KB26/3/18
2-3 TASKS Regular Expressions, Text Normalization and Edit Distance (Solutions)
Πιθανές λύσεις στις ασκήσεις
54 KB27/3/18
Computational Linguistics - Projects and Essays  
Θέματα για πιθανά projects και essays
318.96 KB27/3/18
5 Finite State Automata  
Αυτόματα Πεπερασμένων Καταστάσεων
833.6 KB30/3/18
Computational Linguistics - Assignment 1  
Υπολογιστική Γλωσσολογία - Assignment 1
25.28 KB23/4/18
6 Sets and Logic  
Σύνολα και Λογική
807.08 KB1/5/18
Υπολογιστική Γλωσσολογία (Λογική)  
Κεφάλαιο από το εγχειρίδιο Υπολογιστική Γλωσσολογία
10.22 MB1/5/18
7 Words and Transducers  
Λέξεις και Μετατροπείς
912.01 KB17/5/18
9-10 Introduction to Corpus Linguistics  
Εισαγωγή στην Σωματοκειμενική Γλωσσολογία
2.26 MB29/5/18
8-9 Finite State Phonology and Morphology  1.03 MB29/5/18
Petropoulou - PhD Thesis
Η Σύνθεση με Δεσμευμένο Θέμα στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική
4.38 MB29/5/18
10-11 Machine Learning  
Μηχανική Μάθηση
1001.57 KB1/6/18
10-11 NLTK and Python  
Natural Language ToolKit and Python Programming
620.1 KB1/6/18
ΓΕ77 Assignment 2 Paper review  14.87 KB1/6/18
ML - Keuleers & Daelemans 287.07 KB1/6/18
ML - Dell' Orletta et al.  437.1 KB1/6/18
ML - Florian & Ngai  206.05 KB1/6/18
ML - Goldsmith  3.04 MB1/6/18
ML - Karasimos PhD Thesis  4.22 MB1/6/18
12 Advanced Topics on Computational Linguistics  1.19 MB12/6/18
13 Lectures Recap and Exam Study Material  
Ύλη Εξετάσεων
194.8 KB12/6/18