Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)Παντελής Λέκκας & Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος

Σκοπός του μαθήματος είναι να επεκτείνει την πρώτη επαφή των φοιτητών και φοιτητριών με τα βασικά πεδία και τα κύρια αναλυτικά εργαλεία της Πολιτικής Επιστήμης, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αναπτύξει τον θεωρητικό προβληματισμό γύρω από αυτά τα ζητήματα, αλλά και την συγκεκριμένη κληρονομιά που μας κληροδότησε η διαμόρφωση της νεωτερικότητας. Έμφαση δίνεται στη μετάβαση από την παραδοσιακή κοινωνία στη νεωτερικότητα και στις θεωρίες του σύγχρονου κράτους.