Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)Το Βασικό Εργαστήριο Φυσικής IV είναι υποχρεωτικό Εργαστήριο και διεξάγεται στο 4ο εξάμηνο των σπουδών σας.

Θεματικά ασχολείται με Εργαστηριακές ασκήσεις από τον Ηλεκτρομαγνητισμό και τη Σύγχρονη Φυσική.

Περιλαμβάνει 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις, χωρισμένες σε δύο διαδοχικούς κύκλους. Σε κάθε Τμήμα Εργαστηρίου υπάρχουν συνολικά 8 φοιτητές ανά διδάσκοντα, μοιρασμένοι σε 2 διπλές εργαστηριακές ασκήσεις. Σε κάθε άσκηση συμμετέχουν 2 φοιτητές

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικής IV είναι ο κ. Έκτορας Νισταζάκης του Τομέα Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού. Τηλ. 210 7276710 και e-mail: enistaz{at}phys.uoa.gr

3446