Γενικές πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Τα σεμινάρια αυτά στόχο έχουν να αναδεικνύουν την παιδαγωγική σημασία του πειραματισμού και της μεθοδολογίας επαλήθευσης ή μη θεωρητικών υποθέσεων που στηρίζουν βασικές έννοιες και αρχές της Φυσικής.

Δεν υπάρχουν εξετάσεις για αυτό το μάθημα, αλλά η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις του χειμερινού εξαμήνου (τουλάχιστον κατά 60%) είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του μαθήματος Φυσικής Ι. Όμοια η παρουσία στις διαλέξεις του εαρινού εξαμήνου είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος Φυσικής ΙΙ.

Ομιλητές

Διδάσκοντες

Οι ομιλητές για το έτος 2018-2019 είναι οι ακόλουθοι:

 

Χειμερινό εξάμηνο:

αν. καθ. Σπύρος Γαρδέλης

επ. καθ. Στέλιος Καζαντζίδης

καθ. Κωνσταντίνος Καρτάλης

αν. καθ. Θεόδωρος Μερτζιμέκης

καθ. Ανδρέας Πολύδωρος

 

Εαρινό εξάμηνο:

καθ. Κωνσταντίνος Βαρώτσος

αν. καθ. Νίκη Σαουλίδου

καθ. Γεώργιος Τόμπρας

ομ. καθ. Κανάρης Τσίγκανος

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Μέθοδοι διδασκαλίας

Τα σεμινάρια γίνονται στο αμφιθέατρο Αρίσταρχος (και για τα δύο τμήματα, και τα δύο εξάμηνα) σε ώρες/μέρες που αναφέρονται στο Ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εξαμήνου.

Τα προγραμματισμένα σεμινάρια για κάθε τμήμα φαίνονται στην ατζέντα.