Γενικές πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Τα σεμινάρια αυτά στόχο έχουν να αναδεικνύουν την παιδαγωγική σημασία του πειραματισμού και της μεθοδολογίας επαλήθευσης ή μη θεωρητικών υποθέσεων που στηρίζουν βασικές έννοιες και αρχές της Φυσικής.

Δεν υπάρχουν εξετάσεις για αυτό το μάθημα, αλλά η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις του χειμερινού εξαμήνου (τουλάχιστον κατά 60%) είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του μαθήματος Φυσικής Ι. Όμοια η παρουσία στις διαλέξεις του εαρινού εξαμήνου είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος Φυσικής ΙΙ.

Ομιλητές

Διδάσκοντες

Οι ομιλητές για το έτος 2019-2020 είναι οι ακόλουθοι:

 

Χειμερινό εξάμηνο:

αν. καθ. Σπύρος Γαρδέλης

αν. καθ. Θεόδωρος Μερτζιμέκης

καθ. Ιωάννης Δαγκλής

καθ. Γεώργιος Τόμπρας

 

Εαρινό εξάμηνο:

επ. καθ. Καλλιόπη Δασύρα

καθ. Κωνσταντίνος Βαρώτσος

καθ. Γεώργιος Τόμπρας

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Μέθοδοι διδασκαλίας

Τα σεμινάρια γίνονται στο αμφιθέατρο Αρίσταρχος (και για τα δύο τμήματα, και τα δύο εξάμηνα) σε ώρες/μέρες που αναφέρονται στο Ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εξαμήνου.

Τα προγραμματισμένα σεμινάρια φαίνονται στην ατζέντα.