Ηλεκτρονική

Πληροφορίες

ΣτόχοιΣτόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες των ηλεκτρονικών διατάξεων ημιαγωγών καθώς και με τη συμπεριφορά τους και τη λειτουργία τους μέσα στα κυκλώματα.
  • Η ανάλυση και μελέτη απλών κυκλωμάτων τα οποία αποτελούν τη βάση για συνθετότερα κυκλώματα και συστήματα.
  • Η σύνδεση των διατάξεων με τα συστήματα πάνω στα οποία στηρίζεται η σύγχρονη τεχνολογία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
  • Η χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
  • Η προετοιμασία για τη μελέτη της τεχνολογίας και της σχεδίασης των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων. 

Βοηθήματα  • «Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα», Sedra/Smith, Παπασωτηρίου
  • «Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική», Γ. Τόμπρα, ΔΙΑΥΛΟΣ
  • «Ηλεκτρονικά Ι και ΙΙ», Ι. Χαριτάντη, ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ
  • «Μαθήματα Ηλεκτρονικής», Κ. Καρούμπαλου, Γ. Φιλοκύπρου 
  • Σημειώσεις θεωρίας και ασκήσεων Εργαστηρίου.

Οργάνωση ΜαθήματοςΤο μάθημα Ηλεκτρονική και Εφαρμογές στην Πληροφορική (Κ19) είναι μάθημα Κορμού και διδάσκεται στο τέταρτο εξάμηνο. 

Στο μάθημα δίνονται οι βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής, αναλύεται η λειτουργία των βασικών ηλεκτρονικών διατάξεων και αναπτύσσονται οι κυριότερες εφαρμογές τους και τα αντίστοιχα κυκλώματα.

Η διδασκαλία του μαθήματος καλύπτει πέντε ώρες την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των οποίων επιλύονται από τους διδάσκοντες και ασκήσεις για την εμπέδωση της θεωρίας.

Το μάθημα συνοδεύεται από εργαστήριο που διαρκεί 2 ώρες/εβδομάδα και συμβαδίζει κατά το δυνατόν με την ύλη του μαθήματος. Λειτουργούν 10 εργαστηριακά τμήματα. Οι φοιτητές που δεν θα εγγραφούν στο εργαστήριο κατά το Εαρινό εξάμηνο θα το παρακολουθήσουν στο αμέσως επόμενο Χειμερινό. Πληροφορίες για το εργαστήριο παρέχονται στην ιστοσελίδα του και στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου.

Για την ευχερέστερη κατανόηση του μαθήματος είναι χρήσιμο ο φοιτητής να έχει πάρει προηγουμένως το μάθημα «Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική».

 

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΣτο τέλος του εξαμήνου γίνονται γραπτές εξετάσεις τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 70% από τη θεωρία και 30% από το εργαστήριο.

Η παράδοση από τους φοιτητές των γραπτών ασκήσεων που δίνονται στο μάθημα λαμβάνεται θετικά υπόψη στην τελική βαθμολογία.

ΔιδάσκουσαΑγγελική Αραπογιάννη

Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

Σύντομο Βιογραφικό