ΠεριγραφήΤα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Κυκλοφορούν σε δύο εκδόσεις: τα Windows XP Home Edition και τα Windows XP Professional Edition.

Τα Windows XP Home Edition απευθύνονται σε όλους όσους χρησιμοποιούν τον υπολογιστή στο περιβάλλον του σπιτιού τους. Στην ουσία είναι ο διάδοχος των Windows Millennium.

Τα Windows XP Professional Edition είναι ο διάδοχος των Windows 2000 και απευθύνονται σε χρήστες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή στον εργασιακό τους χώρο.

Οι δύο αυτές εκδόσεις των Windows XP δε διαφέρουν στις βασικές μεθόδους χρήσης και στη διαχείριση των αρχείων.

Η χρήση ενός υπολογιστή είναι δυνατή όταν στην κύρια μνήμη RAM εκτελείται ένα λειτουργικό σύστημα. Όταν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας το λειτουργικό σύστημά του και τα άλλα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα σε αυτόν, βρίσκονται αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο. Με την εκκίνηση του υπολογιστή το λειτουργικό σύστημα φορτώνεται αυτόματα από το σκληρό δίσκο στη μνήμη RAM.

Περιεχόμενο Μαθήματος 1. Windows XP 
 2. Επιφάνεια Εργασίας και Γραμμή Εργασιών 
 3. Χειρισμός Παραθύρων 
 4. Γραμμή Μενού και Μενού Έναρξη 
 5. Βοήθεια και Υποστήριξη 
 6. Χρήση Βοηθητικών Προγραμμάτων 
 7. Εργασία με Πολλά Προγράμματα 
 8. Προσαρμογή της Επιφάνεια Εργασίας 
 9. Διαχείριση Εικονιδίων στην Επιφάνεια Εργασίας 
 10. Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων 
 11. Αναζήτηση Αρχείων και Φακέλων 
 12. Συμπίεση Αρχείων και Φακέλων 
 13. Εγκατάσταση και Απεγκατάσταση Προγραμμάτων 
 14. Εγκατάσταση Εκτυπωτή 
 15. Συντομεύσεις 
 16. Διαμόρφωση Αφαιρούμενων Μονάδων 
 17. Πίνακας Ελέγχου 
 18. Ιοί Υπολογιστών