Γενική Περιγραφή  • 2019: μονο Προπτυχιακο ΠΠΣ ΘΠ11. Διδάσκουσα Αννα Καρασούλου.
  • 2018: ΠΠΣ ΘΠ11 / ΠΜΣ (βασικό 1ης κατεύθυνσης) / ΑΛΜΑ. Διδάσκοντες: Γιάννης Εμίρης, Γιάννης Χαμόδρακας.
  • Kατάλογος χρηστών: εγγραφείτε στο e-class.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Γιάννης Εμίρης. Υπολογιστική γεωμετρία: μία σύγχρονη αλγοριθμική προσέγγιση. Κλειδάριθμος, 2008.

Mark Overmars et al. Computational geometry and Applications. Springer. Μετάφραση: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2011.

 

Περαιτέρω βοηθήματα: http://cgi.di.uoa.gr/~compgeom/2012/biblio.html

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

(1) 3 θεωρητικές εργασίες.
(2) 3 προγραμματιστικές εργασίες.
(3) Απαλλακτική εργασία με προφορική παρουσίαση, και γραπτή αναφορά ή υλοποίηση (40-45%).

Για να περάσει κανείς το μάθημα πρέπει να συγκεντρώσει 50% στις Θεωρητικές (1) και τις προγραμματιστικές Εργασίες (2), και στην Απαλλακτική (3). Για το "άριστα" χρειάζεται να αριστεύσει στο (1) ή στο (2), και στο (3), με βαρύτητα που θα καθοριστεί.

Οι εργασίες, η απαλλακτική και η αντίστοιχη βαθμολόγηση διαφέρουν μεταξύ προ- και μετα-πτυχιακών.

Γενική Περιγραφή  • Μάθημα 2019: ΠΠΣ ΘΠ11: μόνο Προπτυχιακό. Διδάσκουσα: Αννα Καρασούλου.
  • Μάθημα 2018: ΠΠΣ ΘΠ11 / ΠΜΣ (βασικό 1ης κατεύθυνσης) / ΑΛΜΑ. Διδάσκοντες: Γιάννης Εμίρης, Γιάννης Χαμόδρακας.
  • Kατάλογος χρηστών: εγγραφείτε στο e-class.