ΣτόχοιΣτόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές του ΜΠΣ  να ξαναθυμηθούν βασικές έννοιες και εργαλεία της Επεξεργασίας Σήματος και στη συνέχεια να διδαχθούν νέες έννοιες που σχετίζονται με μεθοδολογίες για το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας. Οι αρχές που διδάσκονται στο μάθημα αυτό επιτρέπουν την σχεδίαση και ανάπτυξη  εφαρμογών που σχετίζονται με Τηλεπικοινωνίες, Αναγνώριση και Επεξεργασία Εικόνας, Συμπίεση Δεδομένων, και  Αναγνώριση και Επεξεργασία Ομιλίας.

 

Βοηθήματα1) Σ. Θεοδωρίδης, Κ. Μπερμπερίδης, Ε. Κοφίδης Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων, Εκδόσεις ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Δεύτερη Έκδοση, 2003.

2) J.Proakis, D. Manolakis Digital Signal Processing,  Prentice Hall, 3nd Edition, 1993.

3) S.K.Mitra Digital Signal Processing: A Computer Based Approach, McGraw Hill, 3nd Edition, 2006.


Εκπαιδευτικές ΔραστηριότητεςΤο μάθημα πέρα από τις διαλέξεις περιλαμβάνει και μία σειρά από εφερμογές σε MATLAB


Ανθρώπινο Δυναμικό1) Αν. Καθηγητής Α. Ελευθεριάδης

2) Επ. Καθηγητής: Σ. Καραμπογιάς


Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΔιενεργείται πρόοδος στα μέσα της περιόδου και η τελική εξέταση.

Περιεχόμενο ΜαθήματοςΕνότητα (1):Στοχαστικά σήματα, αυτοσυσχέτιση-ετεροσυσχέτιση, συνάρτηση φασματικής πυκνότητας, σχέση εισόδο-εξόδου ΓΧΑ συστημάτων. Δι-διάστατος μετασχηματισμός Ζ, δι-διάστατος DFT, σχέση εισόδου-εξόδου ΓΧΑ δύο διαστάσεων. Σχεδιασμός ψηφιακών φίλτρων.

Ενότητα (2): Περιγραφή συστημάτων στο χώρο κατάστασης, μεταβλητές κατάστασης. Δυναμικές εξισώσεις, λύση δυναμικών εξισώσεων, εκθετική συνάρτηση μητρώων, ανάπτυγμα στις ιδιοσυχνότητες του συστήματος. Δυναμικές εξισώσεις και συνάρτηση μεταφοράς. Σχήματα ελεγξιμότητας και παρατηρησιμότητας. Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα. Ευστάθεια και σταθεροποίηση συστημάτων. 

Ενότητα (3): Πολυρυθμικά σήματα και συστήματα. Αποδεκάτιση και παρεμβολή. Σχέσεις του Noble. Πολυφασική αναπαράσταση συστημάτων. Αποδοτικές υλοποιήσεις συστημάτων αποδεκάτισης και παρεμβολής. Συστοιχίες φίλτρων: Ομοιόμορφα καταναμεμημένες συστοιχίες, συστοιχίες τέλειας ανασύνθεσης. Διακριτός μετασχηματισμός κυματιδίων (Discrete Wavelet Transform).