Περιεχόμενο ΜαθήματοςΕξετάζονται οι βασικές κατευθύνσεις των εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής και γλυπτικής) καθώς και της αρχιτεκτονικής στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τις περιόδους του 17ου και του 18ου αιώνα. Ειδικότερα μελετώνται οι επιμέρους διαφοροποιήσεις, οι σχολές και οι τάσεις που αναπτύσσονται, οι  καλλιτέχνες (δάσκαλοι και μεθητές) και τα εργαστήρια που δημιουργούνται.      

Εκπαιδευτικές ΔραστηριότητεςΠεριλαμβάνονται υποχρεωτικές επισκέψεις/ξεναγήσεις σε σχετικές προς το μάθημα εκθέσεις μουσείων/πινακοθηκών.  

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΤο μάθημα εξετάζεται προφορικά. Προσφέρονται θέματα εργασιών προαιρετικά, ο βαθμός των οποίων προσμετράται.