Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
H Ελλάδα στο διεθνές σύστημα, 20ός αιώνας (PMS125)Ευάνθης Χατζηβασιλείου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (PMS123)Βασίλειος Βρυσαγώτης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (LOGISTICS) ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ (PMS122)Βασίλειος Βρυσαγώτης
Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (PMS120)Λάμπρος Βασιλειάδης