Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PMS124)Παναγιώτης Τρακάδας
Οικονομική των Μεταφορών (PMS107)Ευθύμιος Ρουμπής
Πληροφορική (PMS111)Παναγιώτης Τρακάδας
Στατιστική (PMS109)Βολιώτης Σταμάτης
Συνδυασμένες Μεταφορές (PMS108)Ευθύμιος Ρουμπής
Χρηματοοικονομική Λογιστική (PMS105)Χρήστος Τσιτσάκης