Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PMS124)Παναγιώτης Τρακάδας
Μακροοικονομική (Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας) (PMS106)Θεόδωρος Παπαδόγγονας
Οικονομική των Μεταφορών (PMS107)Ιωάννης Καρακικές
Πληροφορική (PMS111)Παναγιώτης Τρακάδας
Στατιστική (PMS109)Βολιώτης Σταμάτης
Χρηματοοικονομική Λογιστική (PMS105)Χρήστος Τσιτσάκης