Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (AEROSPACE119)Ξενοφών Δημητρίου
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (16-204)Αντώνιος Πασχάλης
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (16-205)Γιώργος Παπαδημητρίου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (16-201)Αντώνιος Πασχάλης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) (AEROSPACE206)ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΖΙΑΝΝΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (AEROSPACE106)Ξανθίππη Ζιάννη