Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Escalate community (PPP132)Χρόνης Κυνηγός
Α. Εφαρμογές του Συμπεριφορικού-Αναλυτικού Μοντέλου στην Εκπαίδευση ΑμεΑ και ΕΕΑ, με έμφαση στη ΔΑΦ (PPP806)Πέτρος Γαλάνης
Ακαδημαϊκός σύμβουλος (PPP853)Αθανάσιος Μιχάλης
Αξιολόγηση της Μαθητικής Επίδοσης (ΤΕΚ 125)-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (ΠΔ 112) STUDENT ASSESSMENT (PPP242)Αθανάσιος Βέρδης
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (1ο έτος ΠΤΔΕ) (74ΦΛΣ001)Σωτήρης Μητραλέξης
ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α΄: ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΛΑΤΩΝ (ΦΣ 102)Γεώργιος Αραμπατζής
Β. Εφαρμογές του Συμπεριφορικού-Αναλυτικού Μοντέλου στην Εκπαίδευση ΑμεΑ και ΕΕΑ, με έμφαση στη ΔΑΦ (PPP806)Πέτρος Γαλάνης & Αγγελική Γενά
Γλωσσική εκμάθηση και ΝΤ (πιλοτικό μάθημα Όλγας Φράγκου) (PPP136)Όλγα Φράγκου
Διδακτική Μεθολογία_Οδοντιατρική (Μεταπτυχιακό) (ΜΚ 501)Ζαχαρούλα Σμυρναίου
Διδακτική της Ιστορίας (PPP760)Πελαγία Κογκούλη
Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία (2023-24) (Α-Λ) (60ΦΦΒ01) (60ΦΦΒ01)Θεοδώρα Αντωνοπούλου
Εκλογή Βυζαντινών Κειμένων (2023-24) (Μ-Ω) (60ΦΦΒ02)Θεοδώρα Αντωνοπούλου
Εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων (PPP268)Χρόνης Κυνηγός
ΕΛΕΠΠΕ (PPP326)ΣΟΦΙΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ
Ιστορία της Εκπαίδευσης (74ΤΕΚ621) (κωδικός ΦΠΨ: ΠΔ 02) (74ΤΕΚ621)Δημήτριος Φωτεινός
Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (74ΤΕΚ622) (κωδικός ΦΠΨ: ΠΔ 224 - II) (74ΤΕΚ622)Δημήτριος Φωτεινός
Μαθήματα για την βέλτιστη αξιοποίηση του Office (PPP785)Μάριος Ξένος
Νεώτερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία (Ιταλικό) (ΦΣ16)Σωτήρης Μητραλέξης
Ομάδα Ακαδημαϊκής Συμβούλου Λ. Εξάρχου (EDS183)Λαμπρινή Εξάρχου
Ομάδα Ακαδημαϊκού Συμβούλου Φωτεινού Δημήτρη (EDS182)Δημήτριος Φωτεινός
Παιδαγωγικά: Διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων (PPP816)Αθανάσιος Μιχάλης
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης - Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (PPP666)Νικολέτα Γιαννούτσου
Σεμινάριο "Αυτοματισμός Γραφείου" (PPP742) Μάριος Ξένος
Σεμινάριο Αυτοματισμός Γραφείου - περίοδος 2η (PPP743)Μάριος Ξένος
Υλικό Διάχυσης Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (PPP247)Χρόνης Κυνηγός