Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BA104)Αντώνης Λιβιεράτος
Εισαγωγή στην Πληροφορική (BA101)Δημήτρης Μητρόπουλος
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι (BA 101)Ηλίας Καμούζης
Μακροοικονομική (BA114)Γιάννης Σαμαντάς
Οικονομική των Επιχειρήσεων (BA108)Παναγιώτης Αλεξάκης
Χρηματοοικονομική Λογιστική (BA105)Νικόλαος Ηρειώτης