Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
2020 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΣΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΩΝ (053Α002)Γιώργος Στράντζαλης
2020 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (053Α001)Γιώργος Στράντζαλης
2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι: ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ (053Α003)Γιώργος Στράντζαλης
2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΣΥΖΥΓΙΕΣ, ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ (053Α004)Γιώργος Στράντζαλης
2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ: ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (053Α005)Γιώργος Στράντζαλης
2020 Νευροανατομικό Εργαστήριο Ι: Νευροχειρουργικές Προσπελάσεις Βάσης Κρανίου (053Γ015)Γιώργος Στράντζαλης
2020 Νευροανατομικό Εργαστήριο ΙΙ: Λευκή Ουσία (053Γ016)Γιώργος Στράντζαλης
2020 ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (053Α006)Γιώργος Στράντζαλης
2020 Νευρολογικές Παθήσεις Ι: Αγγειακές Παθήσεις, Επιληψία, Κεφαλαλγία (053Β008)Γιώργος Στράντζαλης
2020 Νευρολογικές Παθήσεις ΙΙ: Νευροεκφυλιστικές, Ιδιοπαθείς, Φλεγμονώδεις, Αυτοάνοσες Παθήσεις Νευρικού Συστήματος (053β009)Γιώργος Στράντζαλης
2020 Νευροχειρουργική IV: Διεγχειρητική Νευροπαρακολούθηση, Χαρτογράφηση (053Γ013)Γιώργος Στράντζαλης
2020 Νευροχειρουργική Ι: Νευροτραυματιολογία, Νευροεντατικολογία (053Β010)Γιώργος Στράντζαλης
2020 Νευροχειρουργική ΙΙ: Νευροογκολογία (053Β011)Γιώργος Στράντζαλης
2020 Νευροχειρουργική ΙΙΙ: Λειτουργική Νευροχειρουργική (053Γ012)Γιώργος Στράντζαλης
2020 Νευροψυχολογία στη Νευροχειρουργική (053Γ014)Γιώργος Στράντζαλης
2020 ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ (053Β007)Γιώργος Στράντζαλης
2021 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΩΝ (053Α002)Γιώργος Στράντζαλης
2021 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (053Α001)Γιώργος Στράντζαλης
2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (MED1828)Γιώργος Στράντζαλης
2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι: ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΣ & ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ (053Α003)Γιώργος Στράντζαλης
2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΔΟΜΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ (053Α004)Γιώργος Στράντζαλης
2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ: ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΣ (053Α005)Γιώργος Στράντζαλης
2021 Νευροανατομία IV: Χημική και Μοριακή Νευροανατομία (053Β007)Γιώργος Στράντζαλης
2021 Νευροανατομικό Εργαστήριο II: Λευκή Ουσία (053B016)Γιώργος Στράντζαλης
2021 Νευροανατομικό Εργαστήριο Ι: Νευροχειρουργικές Προσπελάσεις Βάσης Κρανίου και Σπονδυλικής Στήλης (053Γ015)Γιώργος Στράντζαλης
2021 ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (053Α006)Γιώργος Στράντζαλης
2021 Νευρολογικές Παθήσεις Ι: Αγγειακές Παθήσεις, Επιληψία, Κεφαλαλγία (053Β008)Γιώργος Στράντζαλης
2021 Νευρολογικές Παθήσεις ΙΙ: Νευροεκφυλιστικές, Ιδιοπαθείς / Φλεγμονώδεις / Αυτοάνοσες Παθήσεις ΝΣ (053Β009)Γιώργος Στράντζαλης
2021 Νευροχειρουργική Ι: Νευροτραυματιολογία / Νευροεντατικολογία (053Β010)Γιώργος Στράντζαλης
2021 Νευροχειρουργική ΙV: Διεγχειρητική Νευροπαρακολούθηση/Χαρτογράφηση (053Γ013)Γιώργος Στράντζαλης
2021 Νευροχειρουργική ΙΙ: Νευροογκολογία (053Β011)Γιώργος Στράντζαλης
2021 Νευροχειρουργική ΙΙΙ: Λειτουργική Νευροχειρουργική (053Γ012)Γιώργος Στράντζαλης
2021 Νευροψυχολογία στη Νευροχειρουργική (053Γ014)Γιώργος Στράντζαλης
2022 Ανατομία Βάσης Κρανίου, Σπονδυλικής Στήλης & Μηνίγγων (053A002)Γιώργος Στράντζαλης
2022 Βιοστατιστική & Μεθοδολογία, Συγγραφή/Παρουσίαση Επιστημονικής Μελέτης (053A001)Γιώργος Στράντζαλης
2022 Λειτουργική Νευροανατομία I: Aρχές Ανάπτυξης Νευρικού Συστήματος & Εγκεφαλικός Φλοιός (053A003)Γιώργος Στράντζαλης
2022 Λειτουργική Νευροανατομία II: Εν τω βάθει Δομές Εγκεφάλου, Στέλεχος/Συζυγίες & Παρεγκεφαλίδα (053A004)Γιώργος Στράντζαλης
2022 Λειτουργική Νευροανατομία ΙΙΙ: Νωτιαίος Μυελός & Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (053A005)Γιώργος Στράντζαλης
2022 Νευροαπεικόνιση (053A006)Γιώργος Στράντζαλης
Ανατομία Βάσης Κρανίου, Σπονδυλικής Στήλης και Μηνίγγων (053Α002)Πιάγκου Μ., Φραντζόγλου Μ.
Βιοστατιστική & Μεθοδολογία, Συγγραφή, Παρουσίαση Επιστημονικής Μελέτης (MED1403)Ε. Παπαγεωργίου
Λειτουργική Νευροανατομία Ι: Αρχές Ανάπτυξης Νευρικού Συστήματος - Εγκέφαλος & ΝΜ (053Α003)Γιώργος Στράντζαλης
Λειτουργική Νευροανατομία ΙΙ: Εν τω Βάθει Δομές του Εγκεφάλου, Στέλεχος, Συζυγίες, Παρεγκεφαλίδα (053Α004)Γιώργος Στράντζαλης
Λειτουργική Νευροανατομία ΙΙΙ: Νωτιαίος Μυελός & Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (053Α005)Γιώργος Στράντζαλης
ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ IV: ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ (053Β007)Γιώργος Στράντζαλης, Χριστίνα Δάλλα, Θεοδόσης Καλαματιανός
ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ (053Γ015)Γιώργος Στράντζαλης
ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ: ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ (053Γ016)Γιώργος Στράντζαλης
ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (MED1327)Γιώργος Στράντζαλης
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι: ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ (053Β008)Γιώργος Στράντζαλης
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΙΙ: ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ, ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ- ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ, ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (053Β009)Γιώργος Στράντζαλης
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ IV: ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (053Γ013)Γιώργος Στράντζαλης
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι: ΝΕΥΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ (053Β010)Γιώργος Στράντζαλης
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ: ΝΕΥΡΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (MED1501)Γιώργος Στράντζαλης
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙΙ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (053Γ012)Γιώργος Στράντζαλης
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (053Γ014)Γιώργος Στράντζαλης