Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ (MED847)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ