Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Π.Μ.Σ. "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ" (MED1303)Μέλης Δ.Ε.Π.: Αγγελογιάννη Π. - Βασιλειάδης Η. - Βασιλόπουλος Δ. - Βλάμης Ι. - Ευαγγελοπούλου Ε. - Καραμούζης Μ. - Κουλούλας Ε. - Μαυρογένης Α. - Πιάγκου Μ. - Πνευματικός Σ. - Σουλτάνης Κ. - Σύψας Ν. - Τσινόρεμα Σ., Ακαδ.Υπότροφοι: Ευαγγελόπουλος Δ.-Σ. -