Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (MED1232)Αντωνία Κουτσούκου
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (MED1397)Αντωνία Κουτσούκου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (MED1398)Αντωνία Κουτσούκου
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (MED1477)Αντωνία Κουτσούκου
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (MED1478)Αντωνία Κουτσούκου
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (MED1480)Αντωνία Κουτσούκου
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (MED1479)Αντωνία Κουτσούκου
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (MED1396)Αντωνία Κουτσούκου
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MED1237)Αντωνία Κουτσούκου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ι (MED1395)Αντωνία Κουτσούκου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΙΙ (MED1476)Αντωνία Κουτσούκου
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MED1235)Αντωνία Κουτσούκου
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ (MED1236)Αντωνία Κουτσούκου
ΤΕΠ (MED1399)Αντωνία Κουτσούκου
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ/ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (MED1234)Αντωνία Κουτσούκου