Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας (MED1228)Συντονιστές διδάσκοντες: Μπαρμπούνη Αν., Λάγιου Α.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Βιοηθική και δεοντολογία στη βιοϊατρική έρευνα (MED1229)Συντονιστές διδάσκοντες: Παρασκευής Δ., Μαγιορκίνης Γ. Διδάσκοντες: Λημναίος Σ., Μαγιορκίνης Ε., Κωστάκη Ε.Γ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα Ι (MED1226)Συντονιστές διδάσκοντες: Ορφανός Φ. Διδάσκοντες: Πανταζής Ν., Αναλυτής Α., Κάσδαγλη Μ.Ι., Κατσούλης Μ., Κωστάκη Ε.Γ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας Ι (MED1225)Συντονιστές διδάσκοντες: Νάσκα Α., Λάγιου Π. Διδάσκοντες: Μπενέτου Β., Παρασκευής Δ., Μαγιορκίνης Γ., Ριζά Ε., Φιλιππίδης Φ., Κωστάκη Ε.Γ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές (MED1227)Συντονιστές διδάσκοντες: Μπενέτου Β., Λάγιου Π. Διδάσκοντες: Νάσκα Α., Σύψα Β., Μαγιορκίνης Γ., Φιλιππίδης Φ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Μάθημα Επιλογής: Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων (MED1250)Συντονιστές διδάσκοντες: Παρασκευής Δ., Μαγιορκίνης Γ. Διδάσκοντες: Σύψα Β., Μαγιορκίνης Ε., Λημναίος Σ., Κωστάκη Ε.Γ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Μάθημα Επιλογής: Επιδημιολογία χρόνιων νοσημάτων (MED1264)Συντονιστές διδάσκοντες: Μπενέτου Β., Λάγιου Π. Διδάσκοντες: Νάσκα Α., Κυρώζης Α., Φερεντίνος Π., Φιλιππίδης Φ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα ΙΙ (MED1375)Συντονιστές διδάσκοντες: Ορφανός Φ. Διδάσκοντες: Αναλυτής Α., Πανταζής Ν., Σύψα Β., Δεσύπρης Ν., Κατσούλης Μ., Κωστάκη Ε.Γ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (MED1373)Συντονιστές διδάσκοντες: Νάσκα Α., Λάγιου Π. Διδάσκοντες: Ορφανός Φ., Μπενέτου Β., Ριζά Ε., Παρασκευής Δ., Μαγιορκίνης Γ., Φιλιππίδης Φ., Γιαννακόπουλος Γ., Κωστάκη Ε.Γ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Επικοινωνία και διάχυση της πληροφορίας (MED1379)Συντονιστές διδάσκοντες: Μαγιορκίνης Γ. Διδάσκοντες: Παρασκευής Δ., Καραμήτρος Τ., Μαγιορκίνης Ε.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Μάθημα Επιλογής: Διατροφική Επιδημιολογία (MED1381)Συντονιστές διδάσκοντες: Λάγιου Π., Νάσκα Α. Διδάσκοντες: Μπενέτου Β., Ορφανός Φ., Μουρατίδου Θ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Μάθημα Επιλογής: Μοριακή Επιδημιολογία (MED1380)Συντονιστές διδάσκοντες: Παρασκευής Δ., Μαγιορκίνης Γ. Διδάσκοντες: Μαγιορκίνης Ε., Κωστάκη Ε.Γ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Συλλογή, καταχώρηση και αξιοποίηση βιοϊατρικών δεδομένων (MED1376)Συντονιστές διδάσκοντες: Μαγιορκίνης Γ. Διδάσκοντες: Μαγιορκίνης Ε., Νάσκα Α., Κωστάκη Ε.Γ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Σύνταξη επιστημονικής δημοσίευσης και ερευνητικού πρωτοκόλλου (MED1377)Συντονιστές διδάσκοντες: Νάσκα Α., Μπενέτου Β. Διδάσκοντες: Μαγιορκίνης Γ., Ορφανός Φ., Λάγιου Π., Φιλιππίδης Φ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση δεδομένων (MED1374)Συντονιστές διδάσκοντες: Σαμόλη Ε. Διδάσκοντες: Παρασκευής Δ., Κάσδαγλη Μ.Ι., Τζουλάκη Ι.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Γ') - Διπλωματική εργασία (MED1610)