Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας (MED1228)Συντονιστές διδάσκοντες: Μπαρμπούνη Αν., Λάγιου Α. Διδάσκοντες: Μαγιορκίνης Γ., Σακελλάρη Β., Σκαναβή Κ.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Βιοηθική και δεοντολογία στη βιοϊατρική έρευνα (MED1229)Συντονιστές διδάσκοντες: Δ. Παρασκευής, Γ. Μαγιορκίνης. Διδάσκοντες: Τ. Καραμήτρος, Σ. Λημναίος, Ε. Μαγιορκίνης, Α. Μπελούκας.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα Ι (MED1226)Συντονιστές διδάσκοντες: Ορφανός Φ. Διδάσκοντες: Πανταζής Ν., Αναλυτής Α., Κάσδαγλη Μ.Ι.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας Ι (MED1225)Συντονιστές διδάσκοντες: Νάσκα Α., Λάγιου Π. Διδάσκοντες: Μαγιορκίνης Γ., Μπενέτου Β., Παρασκευής Δ., Σαμόλη Ε., Ριζά Ε.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές (MED1227)Συντονιστές διδάσκοντες: Μπενέτου Β., Λάγιου Π. Διδάσκοντες: Μαγιορκίνης Γ., Νάσκα A., Σύψα B.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Μάθημα Επιλογής: Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων (MED1250)Συντονιστές διδάσκοντες: Δ. Παρασκευής, Γ. Μαγιορκίνης. Διδάσκοντες: Ε. Κωστάκη, Σ. Λημναίος, Ε. Μαγιορκίνης
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Α') - Μάθημα Επιλογής: Επιδημιολογία χρόνιων νοσημάτων (MED1264)Συντονιστές διδάσκοντες: Μπενέτου Β, Λάγιου Π. Διδάσκοντες: Νάσκα Α, Μαγιορκίνης Γ.,Κυρώζης Α.
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα ΙΙ (MED1375)
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (MED1373)
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Επικοινωνία και διάχυση της πληροφορίας (MED1379)
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Μάθημα Επιλογής: Μοριακή Επιδημιολογία (MED1380)
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Συλλογή, καταχώρηση και αξιοποίηση βιοϊατρικών δεδομένων (MED1376)
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου και επιστημονικής δημοσίευσης (MED1377)
ΠΜΣ-ΕΠΙ (Β') - Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση δεδομένων (MED1374)Ευαγγελία Σαμόλη, Δημήτρης Παρασκευής, Ιωάννα Τζουλάκη, ΜΙ Κάσδαγλη