Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανθρωπολογία δικαίου ΠΜΣ (LAW679)Ανδρέας Χέλμης
Δίκαιο και Τέχνη (LAW445)Ελένη Μουσταΐρα
Ειδικά θέματα συγκριτικού δικαίου (LAW442)Ελένη Μουσταΐρα
Θεσμοί Αγγλοσαξωνικού και Αμερικανικού Δικαίου (LAW115)Ε. Δακορώνια, Γ. Λέκκας, Γ. Γεωργιάδης
Ιστορική Ανθρωπολογία Δικαίου (ΠΜΣ) (LAW569)Ανδρέας Χέλμης
Κοινοδίκαιο (common law) και αστικό δίκαιο: θεμελιώδεις αρχές (LAW346)Καθηγητής: Φίλιππος Βασιλόγιαννης
Σύγκριση Νομικών Πολιτισμών (LAW624)Ελένη Μουσταΐρα