Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Algorithmic Trading (ECON551)Ηλίας Καμούζης
Mathematical Finance with Applications in MATLAB I (MFAM I) (ECON413)Vasilios N. Katsikis
Mathematical Finance with Applications in MATLAB II (MFAM II) (ECON528)Vasilios N. Katsikis
Numerical Methods and Optimization in Finance (ECON576)Vasilios N. Katsikis
Ανάλυση Κινδύνου Ι (ECON582)Γιάννης Τσάκαλος
Ανάλυση Κινδύνου ΙΙ (ECON598)Ιωάννης Τσάκαλος
Εισαγωγή στα Μαθηματικά της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘ ΧΡΗΜ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ECON411)Στέλιος Κώτσιος
Έλεγχοι Υποθέσεων, Γραμμική Παλινδρόμηση και Χρονοσειρές (ECON535)Γιάννης Μπασιάκος
Εποπτικό Πλαίσιο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ECON581)Γιάννης Μπασιάκος, Γιάννης Λεβεντίδης, Κώστας Λευκαδίτης
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ECON564)Στέλιος Κώτσιος
Θεωρία Πιθανοτήτων και Εκτιμητική (ECON412)Γιάννης Μπασιάκος
Πολυμεταβλητές Μέθοδοι και Υποδείγματα (ECON559)Γιάννης Μπασιάκος
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ECON574)Στέλιος Κώτσιος
.
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (ECON526)Στέλιος Κώτσιος
.