Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Advanced Excel & Analytics lab (ECON635)Κωνσταντίνος Στρατής
Algorithmic Trading (ECON551)Ηλίας Καμούζης
Mathematical Finance with Applications in MATLAB I (MFAM I) (ECON413)Vasilios N. Katsikis
Mathematical Finance with Applications in MATLAB II (MFAM II) (ECON528)Vasilios N. Katsikis
Numerical Methods and Optimization in Finance (ECON576)Vasilios N. Katsikis
Ανάλυση Κινδύνου Ι (ECON582)Γιάννης Τσάκαλος
Ανάλυση Κινδύνου ΙΙ (ECON598)Ιωάννης Τσάκαλος
Εισαγωγή στα Μαθηματικά της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘ ΧΡΗΜ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ECON411)Στέλιος Κώτσιος
Εισαγωγή στην Οικονομική και τη Χρηματοοικονομική (ECON638)Γεώργιος Σαββάκης
Έλεγχοι Υποθέσεων, Γραμμική Παλινδρόμηση και Χρονοσειρές (ECON535)Γιάννης Μπασιάκος
Επιστήμη Δεδομένων (Data Science): Θεματική Ενότητα: Βάσεις Δεδομένων  (ECON609)Ευαγγελία Πετράκη
Εποπτικό Πλαίσιο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ECON581)Γιάννης Μπασιάκος, Γιάννης Λεβεντίδης, Κώστας Λευκαδίτης
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ECON564)Στέλιος Κώτσιος
Θεωρία Πιθανοτήτων και Εκτιμητική (ECON412)Γιάννης Μπασιάκος
Πολυμεταβλητές Μέθοδοι και Υποδείγματα (ECON559)Γιάννης Μπασιάκος
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ECON574)Στέλιος Κώτσιος
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (ECON526)Στέλιος Κώτσιος