Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
UoA MBA: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενική ειδίκευση) (ECON549)Διάφοροι διδάσκοντες
UoA MBA: Διπλωματική Εργασία (ECON373)Διάφοροι επιβλέποντες
UoA MBA: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (ECON416)Διάφοροι διδάσκοντες
UoA MBA: Λήψη Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Αποφάσεων (ECON414)Διάφοροι διδάσκοντες
UoA MBA: Ποσοτικές μέθοδοι και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη (ECON415)Διάφοροι διδάσκοντες
UoA MBA: Τραπεζική Διοίκηση (ECON550)Διάφοροι διδάσκοντες