Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΒΙΟΗΘΙΚΗ (Α.3.)ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΠΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Γ.2.)Ιωάννα Τούπου
Εισαγωγή στη Διοίκηση-Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας (MED1133)Ιωάννα Τούπου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Β.3.)ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΠΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Α.2.)ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΠΟΥ
Μarketing Υπηρεσιών Υγείας (MED1135)Ιωάννα Τούπου
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (Β.1.)ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΠΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.1.)ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΠΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Β.2.)ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΠΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (Γ.3.)Ιωάννα Τούπου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Γ.1.)
Στρατηγική Διοίκηση (MED1134)Ιωάννα Τούπου