Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ: A’ Κύκλος: Γενικές Αρχές Κλινικών Μελετών (MED1039)
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ: Β’ Κύκλος: Ορθή Κλινική Πρακτική και Κανονισμοί Ρυθμιστικών Αρχών (MED1040)
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας I (MED1041)
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ  (MED1042)
ΠΜΣ 2017 (MED1063)
ΠΜΣ 2018 (MED1254)Καθηγητής Ευάγγελος Τέρπος
ΠΜΣ 2019 (MED1469)Καθηγητής Ευάγγελος Τέρπος
ΠΜΣ 2020 (MED1688)Ευάγγελος Τέρπος
ΠΜΣ 2021 (MED1860)Ευάγγελος Τέρπος