Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ: A’ Κύκλος: Γενικές Αρχές Κλινικών Μελετών (MED1039)
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ: Β’ Κύκλος: Ορθή Κλινική Πρακτική και Κανονισμοί Ρυθμιστικών Αρχών (MED1040)
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας I (MED1041)
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ  (MED1042)
ΠΜΣ 2017 (MED1063)
ΠΜΣ 2018 (MED1254)Καθηγητής Ευάγγελος Τέρπος
ΠΜΣ 2019 (MED1469)Καθηγητής Ευάγγελος Τέρπος
ΠΜΣ 2020 (MED1688)Ευάγγελος Τέρπος
ΠΜΣ 2021 (MED1860)Ευάγγελος Τέρπος
ΠΜΣ 2022 (MED1997)Διευθυντής Καθηγητής Ευάγγελος Τέρπος
ΠΜΣ 2023 (MED2157)Καθηγητής Ευάγγελος Τέρπος