Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
3ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2019-2021 (MED1541)Γεράσιμος Κολαΐτης
ENOTHTA 1: Επιρροές στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1023)Γεράσιμος Κολαΐτης, Ιγνατία Φαρμακοπούλου
Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ (MED1495)Γεράσιμος Κολαΐτης
Ενότητα 1.1.: Κλινική Αξιολόγηση και Διάγνωση (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1098)Γεράσιμος Κολαΐτης, Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Βασιλική Ντρε, Πήλιος Σταύρου
Ενότητα 1.1.: Προληπτικές Παρεμβάσεις (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1164)Γεράσιμος Κολαΐτης, Καλλιόπη Τριανταφύλλου
Ενότητα 1.2.: Θεραπευτικές Προσεγγίσεις (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1136)Γεράσιμος Κολαΐτης, Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Ιωάννης Σύρος
Ενότητα 1.2.: Ψυχοκοινωνικές Θεραπείες (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1165)Γεράσιμος Κολαΐτης, Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Ιωάννης Σύρος
Ενότητα 1.3.: Φαρμακοθεραπείες (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1194)Γεράσιμος Κολαΐτης, Αικατερίνη Παπανικολάου
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Διαταραχές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1024)Γεράσιμος Κολαΐτης, Ιωάννης Σύρος, Καλλιόπη Τριανταφύλλου
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εννοιολογικές προσεγγίσεις (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1022)Γεράσιμος Κολαΐτης, Βασιλική Ντρε
ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.: Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1090)Βασιλική Μπενέτου, Γεράσιμος Κολαΐτης, Καλλιόπη Τριανταφύλλου
ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2.: Στατιστική ΙΙ (Β' Εξάμηνο) (MED1123)Γεράσιμος Κολαΐτης, Χαρά Τζαβάρα, Καλλιόπη Τριανταφύλλου
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μεθοδολογία Έρευνας Ι (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1026)Γεράσιμος Κολαΐτης, Βασιλική Μπενέτου, Καλλιόπη Τριανταφύλλου
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Στατιστική Ι (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1045)Γεράσιμος Κολαΐτης, Χ. Τζαβάρα, Κ. Τριανταφύλλου
ΜΑΘΗΜΑ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (Α'Εξαμ. Ακαδ. Έτος 2018-2019) (MED1260)Γ. Κολαΐτης, Β. Ντρε
ΜΑΘΗΜΑ 1: Κλινική αξιολόγηση και διάγνωση (B'Εξαμ. Ακαδ. Έτος 2018-2019) (MED1369)Γ. Κολαΐτης, Κ. Τριανταφύλλου, Β. Ντρέ
ΜΑΘΗΜΑ 2: ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (Α'Εξαμ. Ακαδ. Έτος 2018-2019) (MED1259)Γ. Κολαΐτης, Ι. Φαρμακοπούλου
ΜΑΘΗΜΑ 2: Θεραπευτικές προσεγγίσεις (Β' Εξαμ. Ακαδ. Έτος 2018-2019) (MED1370)Γ. Κολαΐτης, Κ. Τριανταφύλλου, Ι. Σύρος
ΜΑΘΗΜΑ 3: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (Α'Εξαμ. Ακαδ. Έτος 2018-2019) (MED1261)Γ. Κολαΐτης, Ι. Σύρος, Κ. Τριανταφύλλου
ΜΑΘΗΜΑ 3: Στατιστική ΙΙ (Β' Εξαμ. Ακαδ. Έτος 2018-2019) (MED1371)Γ. Κολαΐτης, Χ. Τζαβάρα, Κ. Τριανταφύλλου
ΜΑΘΗΜΑ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι (Α'Εξαμ. Ακαδ. Έτος 2018-2019) (MED1262)Γ. Κολαΐτης, Β. Μπενέτου, Κ. Τριανταφύλλου
ΜΑΘΗΜΑ 4: Μεθοδολογία έρευνας ΙI (Β' Εξαμ. Ακαδ. Έτος 2018-2019) (MED1372)Β. Μπενέτου, Κ. Τριανταφύλλου
ΜΑΘΗΜΑ 5: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (Α'Εξαμ. Ακαδ. Έτος 2018-2019) (MED1266)Γ. Κολαΐτης, Χ. Τζαβάρα, Κ. Τριανταφύλλου
Προληπτικές παρεμβάσεις Γ΄εξάμηνο 2019-20 (MED1473)Γεράσιμος Κολαΐτης (Συνυπεύθυνη: Κ. Tριανταφύλλου)
ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20 (MED1506)Γεράσιμος Κολαΐτης (Συνυπεύθυνη: Αικ. Παπανικολάου)
Ψυχοκοινωνικές θεραπείες (Γ΄εξάμηνο) 2019-20 (056Γ002)Γεράσιμος Κολαΐτης, Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Ιωάννης Σύρος