Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανόργανα Σύμπλοκα και Νανοϋλικά. Εφαρμογές τους ως Φάρμακα, Καλλυντικά και Διαγνωστικά Υλικά (CHEM259)Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου, Ελένη Ευθυμιάδου
Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα (CHEM232)Παναγιώτης Κυρίτσης, Ιωάννης Παπαευσταθίου, Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος
Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση (CHEM249)Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου - Ανδρέας Δανόπουλος - Ελένη Ευθυμιάδου
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CHEM313)Ανδρέας Δανόπουλος, Κωνσταντίνος Μεθενίτης, Αθανάσιος Φιλιππόπουλος
Θέματα Ανόργανης Χημείας (CHEM254)Παναγιώτης Κυρίτσης, Πατρίνα Παρασκευοπούλου, Αθανάσιος Φιλιππόπουλος
Μαγνητικά και Οπτικά υλικά για αποθήκευση πληροφοριών (CHEM252)Ιωάννης Παπαευσταθίου, Νικόλαος Ψαρουδάκης
Σύγχρονες φασματοσκοπικές μέθοδοι και μέθοδοι προσδιορισμού και ανάλυσης (CHEM250)Ι. Παπαευσταθίου, Α. Φιλιππόπουλος, Κ. Μεθενίτης, Π. Παρασκευοπούλου, Χ. Μητσοπούλου, Π. Κυρίτσης, Α. Δανόπουλος
Υπολογιστική Χημεία - Προσομοίωση Ιδιοτήτων Υλικών με Τεχνολογικό Ενδιαφέρον (CHEM258)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος
ΦΩΤΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (προαιρετικό)Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου