Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ (2018-2020) (MED999)Βασιλική Παπαευαγγέλου - Μαρία Τσολιά
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ (2020-2022) (MED1667)Βασιλική Παπαευαγγέλου - Μαρία Τσολιά
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ (2022-2024) (MED1984)Βασιλική Παπαευαγγέλου - Μαρία Τσολιά
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ 2017 (MED1240)Βασιλική Παπαευαγγέλου - Μαρία Τσολιά