Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ 2017 (MED1240)Βασιλική Παπαευαγγέλου - Μαρία Τσολιά
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ 2018 (MED999)Βασιλική Παπαευαγγέλου - Μαρία Τσολιά
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ 2020 (MED1667)Βασιλική Παπαευαγγέλου - Μαρία Τσολιά