Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Business Ethics (LAW984)Vassilis Voutsakis
Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο (ΜΠΣ ΙΔΔ & ΔΔΣ 2023-2024) (LAW786)Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης, Aν. Καθηγήτρια Χρ. Τσούκα
Διεθνής Διαιτησία (ΜΠΣ ΙΔΔ & ΔΔΣ 2023-2024) (429)Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης, Aν. Καθηγήτρια Χρ. Τσούκα
Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (ΜΠΣ ΙΔΔ & ΔΔΣ 2023-2024) (LAW785)Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης, Aν. Καθηγήτρια Χρ. Τσούκα
Δίκαιο Ελληνικής Ιθαγένειας (MΠΣ ΙΔΔ ΔΔΣ 2023-2024) (LAW865)Χρυσαφώ Τσούκα
Δικαιο Ελληνικής Ιθαγένειας ΜΠΣ 2022-2023 (LAW949)Χρυσαφώ Τσούκα
Δίκαιο Κατάστασης Αλλοδαπών ΠΜΣ (LAW900)Χρυσαφώ Τσούκα
Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο ΠΜΣ (LAW438)Χρυσαφώ Τσούκα
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (ΜΠΣ ΙΔΔ & ΔΔΣ 2023-2024) (428)Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης, Aν. Καθηγήτρια Χρ. Τσούκα
Συγκριτικό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (LAW625)Ελένη Μουσταΐρα