Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο (ΜΠΣ ΙΔΔ & ΔΔΣ 2021-2022) (LAW786)Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης, Aν. Καθηγήτρια Χρ. Τσούκα
Διεθνής Διαιτησία (ΜΠΣ ΙΔΔ & ΔΔΣ 2021-2022) (429)Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης, Aν. Καθηγήτρια Χρ. Τσούκα
Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (ΜΠΣ ΙΔΔ & ΔΔΣ 2021-2022) (LAW785)Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης, Aν. Καθηγήτρια Χρ. Τσούκα
Δίκαιο Ελληνικής Ιθαγένειας Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 (LAW865)Χρυσαφώ Τσούκα
Δίκαιο Κατάστασης Αλλοδαπών ΠΜΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 (LAW900)Χρυσαφώ Τσούκα
Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο ΠΜΣ (LAW438)Χρυσαφώ Τσούκα
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (ΜΠΣ ΙΔΔ & ΔΔΣ 2021-2022) (428)Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης, Aν. Καθηγήτρια Χρ. Τσούκα
Συγκριτικό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (LAW625)Ελένη Μουσταΐρα