Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Metaptyxiako ()Γλυκερία Σιούτη
Public Law of Investments (2023-2024) (LAW1041)Κωνσταντίνα Γεωργάκη
Γενικό Δίκαιο Περιβάλλοντος (ΠΜΣ Δικαίου Περιβάλλοντος, Χειμερινό Εξάμηνο) (LAW419)Γλυκερία Σιούτη, Γεώργιος Δελλής, Μιχαήλ Παπαγεωργίου
Δίκαιο Περιβάλλοντος ΙΙ (ακαδ. έτος 2023-2024) (LAW1070)Γεώργιος Δελλής
Δίκαιο Χωροταξίας Και Πολεοδομίας ΠΜΣ 2023-24 (LAW1068)Γεωργία Γιαννακούρου - Γεώργιος Δελλής
Ειδικά θέματα περιβαλλοντικού Δικαίου (ΠΜΣ Δικαίου Περιβάλλοντος, Εαρινό Εξάμηνο) (LAW402)Γλυκερία Σιούτη, Γεώργιος Δελλής, Μιχαήλ Παπαγεωργίου
ΠΜΣ κατεύθυνση Δίκαιο Περιβάλλοντος "Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος"  (LAW801)Γ. Δελλής, Η. Πλακοκέφαλος, Κ. Πουικλή