Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Public Law of Investments (2023-2024) (LAW1041)Κωνσταντίνα Γεωργάκη
Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας ΙΙ (Υγεία και Πρόνοια) ΠΜΣ 2022-23 (LAW987)Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (θερ. εξάμ. 2020) (Ειδίκευση Υ11&Υ13)ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΜΣ Ειδίκευση Υ11+Υ13, θερ. εξάμ. 2021) (LAW791)ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΜΣ Ειδίκευση Υ11+Υ13, θερ. εξάμ. 2022) (LAW905)ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 (LAW941)Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου