Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (θερ. εξάμ. 2020) (Ειδίκευση Υ11&Υ13)ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΜΣ Ειδίκευση Υ11+Υ13, θερ. εξάμ. 2021) (LAW791)ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΜΣ Ειδίκευση Υ11+Υ13, θερ. εξάμ. 2022) (LAW905)ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι - 2020-21 (LAW693)Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου
ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 (LAW868)Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου