Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Public Law of Investments (2023-2024) (LAW1041)Κωνσταντίνα Γεωργάκη
Δημοσιονομικό δίκαιο (LAW936)Ανδρέας Τσουρουφλής
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο (LAW998)Αναπλ. Καθηγητής Ανδρέας Τσουρουφλής, Επίκ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πέρρου
Διοικητική Δικονομία (LAW908)Αναπλ. Καθηγητής Ανδρέας Τσουρουφλής, Επίκ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πέρρου
Φορολογικό δίκαιο 1 (LAW937)Ανδρέας Τσουρουφλής
Φορολογικό Δίκαιο 2 (LAW907)Αναπλ. Καθηγητής Ανδρέας Τσουρουφλής, Επίκ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πέρρου